DiMarzio na tohtoročnom zimnom NAMM vystavil dva nové snímače Signature, po jednej novej súprave snímačov pre J-basy, 3 snímače Tele ako aj jedno nové vydanie pravej klasiky.

Andyho Timmonsov model AT-1

Výnimočný gitarista Andy Timmons používa už od roku 2002 nástroje značky DiMarzio, doteraz bol jeho Custom Humbucker však zabudovaný výlučne do jeho gitary Signature. Teraz je AT-1 dostupný pre každého. Vynikajúcimi charakteristikami AT-1 sú vývaženosť, teplo a čistota v tóne. Zmes týchto prívlastkov je taká istá, ako v DiMarzio PAF, len výstup je o čosi vyšší a fókus bol položený na zemitý Rocksound, t. j. na spodný stred a basy. Tento snímač je v prvom rade predurčený pre stenovú polohu.


Billy Corgan Neck (BC-1 / DP-225) & Billy Corgan Bridge (BC-2 / DP-226)

Keď DiMarzio a Billy Corgan (Smashing Pumpkins & Zwan) začali hľadať vhodný snímač tónov pre Corganovu Signature Strat®, padla jeho voľba na tónovu oblasť S pre stenovú polohu, modulátor v strede a Air Norton S pre hrdlovú polohu. Po obsiahlych testoch s týmto usporiadaním si vyžiadal niektoré malé úpravy. Chcel hrubšiu hudbu pre hlboké struny bez straty úderu a sám potreboval s High Gain Amps čistú štruktúru tónov. Aby to dosiahol, zmenil dizajnér spol. DiMarzio rezonančnú frekvenciu na jednej z obidvoch cievok – basy sa zosilnili a stredy dostali otvorenejší charakter. Aj v režime Split dávajú snímače BC-1 a BC-2 veľmi dobré výsledky!


Steve Morse Neck (DP-205) & Steve Morse Bridge (DP-206)

Steve Morse Bridge bol DiMarziov prvý snímač Signature a bol teraz znovu naladený. Výnimočný gitarista Steve Morse má veľmi svojský spôsob hry na gitare – pri sólach prepína medzi hrdlovým a stenovým Humbuckerom sem a tam. Krkový snímač sa aktivuje pri vysokých notách a Steve Morse Bridge ukáže pri hlbších notách čo dokáže. To znamená, že obidva snímače musia byť optimálne zosúladené, aby po celom hmatníku dávali optimálne výsledky.

Snímač dáva vysoký výstup, spolu s rýchlym a agresívnym oslovením, ktoré má svoj fókus v horných stredoch. Hlboké noty tak vyjdú veľmi presne s pevnými basmi. Pri vývoji sa kládol veľký dôraz, aby tento Humbucker napriek jeho vysokému výstupnému výkonu pri Steveho práci s akordami znel vždy transparentne a definovane. Zúženie Steveho Morsea dáva naproti tomu skôr teplé a tmavé tóny s menším výstupom a kompresiou, aby vysokým tónom dával hĺbku a rozmer.

0 Comments:

Post a Comment